Peter Piano

For the lack of a better name… Peter Piano! Genoemd naar het idee/uitdaging van collega Peter, werd de pentatonische piano aangepast om, onafhankelijk van welke toets juist aangeslagen wordt, de volgende noot van een bepaald liedje te spelen.

De grootste uitdaging hieraan was de input-data te krijgen. NPM to the rescue! Uiteraard zijn er verschillende MIDI-libraries voor node.js beschikbaar, dus na een paar lijnen code uit te testen kon een MIDI-file gelezen, geparsed, en omgezet worden naar een array van MIDI-nootwaarden. Deze werden in de Arduino ingebracht, en bij elke toetsaanslag wordt de volgende noot gespeeld. Een avondje werk! En dan moet gezegd, het grootste deel van de avond werd besteed aan het solderen van het MIDI-in circuit op het Sparkfun Music Shield. De toolbox begint onder controle te geraken!

Advertisements
Peter Piano

Pentatonische Piano

Dankzij de Arduino midi-tutorials van Notes and Volts is het niet moeilijk een Arduino MIDI-in device te maken. Koppel dat met het SparkFun Music shield, en je kan de MIDI-in makkelijk omzetten in … wel, in wat je maar wil.

Een eerste experiment is de pentatonische piano: een piano die enkel noten speelt binnen een bepaalde pentatonische toonladder. Via een omzet-array kunnen de 12 noten uit een toonladder omgezet worden naar eender welke andere tonen.

Pentatonische Piano